1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Choroba afektywna sezonowa – kryteria diagnostyczne, epidemiologia i zasady leczenia światłem

Łukasz Święcicki1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 133-140
Słowa kluczowe: sezonowa choroba afektywna, diagnostyka, epidemiologia, fototerapia

Streszczenie

Przedstawiono najważniejsze informacje ukazujące miejsce sezonowej choroby afektywnej wśród wszystkich zaburzeń afektywnych, jej specyfikę kliniczną oraz zasady fototerapii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Święcicki,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa