1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Farmakologiczna profilaktyka nawrotów chorób afektywnych

Janusz Rybakowski1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 153-163
Słowa kluczowe: choroby afektywne, profilaktyka nawrotów

Streszczenie

Omówione zostały współczesne badania i zalecenia dotyczące profilaktyki nawrotów w jedno- i dwubiegunowej chorobie afektywnej. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Janusz Rybakowski,
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań