1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Krótkotrwałe nawracające zaburzenia depresyjne

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 127-132
Słowa kluczowe: krótkotrwała nawracająca depresja, diagnostyka, epidemiologia, klinika

Streszczenie

Praca przedstawia rozwój koncepcji tego niedawno wyodrębnionego zaburzenia oraz jej podstawowe właściwości epidemiologiczne, diagnostyczne i kliniczne. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński,
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego l /9,
02-957 Warszawa