1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Leki przeciwdepresyjne i podstawowe zasady leczenia depresji

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 165-176
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, leczenie

Streszczenie

Omówiono najważniejsze zasady prowadzenia leczenia za pomocą różnych leków depresyjnych oraz sposoby rozwiązywania podstawowych decyzji związanych z leczeniem depresji. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński,
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa