1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Varia

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne w tzw. anormalnej reakcji na alkohol Hoffa

Danuta Hajdukiewicz1, ELŻBIETA BOGDANOWICZ1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 187-191
Słowa kluczowe: orzecznictwo sądowo-psychiatryczne, upicie alkoholem, anormalna reakcja Hoffa

Streszczenie

Przedstawiono kryteria Hoffa, którymi należy się kierować przy rozpoznawaniu tzw. anormalnej reakcji na alkohol. Przytoczono poglądy autorów polskich (od lat sześćdziesiątych do chwili obecnej) na tę reakcję i jej wpływ na ocenę poczytalności.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków