1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Varia

Rola toksyny botulinowej A w terapii neurologicznej

Jarosław Sławek1
1. Poradni Konsultacyjnej Chorób Układu Pozapiramidowego Szpitala Specjalistycznego Gdańsk-Zaspa w GdańskuPoradni Konsultacyjnej Chorób Układu Pozapiramidowego Szpitala Specjalistycznego Gdańsk-Zaspa w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 193-200
Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, terapia

Streszczenie

Leczenie toksyną botulinową A stało się w ostatnich latach uznaną i wysoce skuteczną metodą leczenia ogniskowych dystonii i połowiczego kurczu twarzy. Obecnie wydłuża się lista potencjalnych, nowych wskazań do leczenia tym preparatem. Autor przedstawia aktualny stan wiedzy na temat leku poparty własnym kilkuletnim doświadczeniem w jego stosowaniu.

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Sławek,
Poradnia Konsultacyjna Chorób Układu Pozapiramidowego,
ul. Jana Pawła II,
80-462 Gdańsk