1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Analiza leczenia pacjentki z przewlekłą schizofrenią – porównanie z algorytmem wg Maudsley Prescribing Guidelines

GRAŻYNA JAŃCZAK1, ANDRZEJ KIEINA1, MONIKA KANTORSKA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 345-350
Słowa kluczowe: schizofrenii, algorytm leczenia, opis przypadku

Streszczenie

W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają zastosowanie algorytmu leczenia schizofrenii wg Maudsley Institute w praktyce klinicznej. Odwołują się do analizy terapii pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Grażyna Jańczak,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław