1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Dwa proste testy psychogeriatryczne

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 277-283
Słowa kluczowe: psychogeriatria, krótkie skale kliniczne

Streszczenie

Artykuł przedstawia dwa proste testy przeznaczone dla osób w wieku podeszłym. Skala EBAS DEP Allena i wsp. może być użyteczna w przesiewowym wykrywaniu zaburzeń depresyjnych. Dla szybkiej oceny procesów poznawczych opracowany został test AMT McLennana i wsp.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz