1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Katatonia – dwa przypadki w opisie klinicznym i za pomocą „Skali oceny katatonii Busha-Francisa”

JACEK WĘGRZYN1, JANUSZ WÓJCICKI1, EWA KRAWCZYK2, REGINA GERBSZT3, Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Poradni Zdrowia Psychicznego w Ciechanowie
3. Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 351-363
Słowa kluczowe: katatonia, skale kliniczne, opis przypadku

Streszczenie

Przypadki dwóch pacjentek hospitalizowanych z powodu zespołów katatonicznych przedstawiono za pomocą tradycyjnego opisu klinicznego oraz za pomocą nowego narzędzia – „Skali katatonii Busha-Francisa". Zastosowanie skali sugeruje jej kliniczną przydatność i zachęca do dalszego badania jej własności psychometrycznych.

Adres do korespondencji:
lek. Jacek Węgrzyn,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa