1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Konstrukcja kwestionariusza do badania relacji między terapeutą a pacjentem psychotycznym

Andrzej Cechnicki1
1. Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 269-276
Słowa kluczowe: relacja pacjent – terapeuta, kwestionariusz, schizofrenia

Streszczenie

Autorzy przedstawiają konstrukcję i badania potwierdzające rzetelność i trafność polskiej wersji testu relacji pacjent – terapeuta opracowanego przez F.-M. Starka. Wskazują na możliwości jego wykorzystania. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Cechnicki,
Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych i Katedry Psychiatrii CMUJ,
ul. Kopernika 21a,
31-501 Kraków