1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Skala pomiaru nasilenia obsesji i kompulsji Yale-Brown (Y-BOCS)

Andrzej Kiejna1, Magdalena Grzesiak1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 309-324
Słowa kluczowe: skala Y-BOCS, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają tłumaczoną na język polski skalę Y-BOCS wraz z listą objawów, komentarzem dotyczącym konstrukcji i zasad stosowania.

Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Kiejna,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław