1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

„Kwestionariusz postawy wobec leku” – przedstawienie skali klinicznej

Sławomir Murawiec1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 325-332
Słowa kluczowe: postawy wobec leku, skala kliniczna, neuroleptyki, schizofrenia

Streszczenie

Subiektywne odczucia oraz postawy chorych na schizofrenię wobec leczenia neuroleptykami mają znaczenie dla rokowania krótko- i długoterminowego. Szczególnie ważny jest ich wpływ na współdziałanie chorych w leczeniu. Praca omawia Kwestionariusz postawy wobec leku opracowany, jako narzędzie badania stosunku chorych na schizofrenię do stosowanej u nich farmakoterapii. Jego użycie pozwala przewidywać współpracę pacjentów w leczeniu. Omówiono konstrukcję kwestionariusza oraz uzyskane za jego pomocą wyniki badań. Przedstawiono też uwagi dotyczące subiektywnej reakcji na leczenie, rozumianej, jako wczesna psychofizjologiczna odpowiedź na leczenie neuroleptyczne.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Murawiec,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa