1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Zaburzenia poczucia siebie w schizofrenii w ujęciu Christiana Scharfettera

AGNIESZKA HOCHLEWICZ1, Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 295-308
Słowa kluczowe: psychopatologia „ja”, schizofrenia, kwestionariusz EPP

Streszczenie

Przedstawiono koncepcję Ch. Scharfettera postulującą pięć wymiarów świadomości „ja" (poczucia siebie) oraz ich zaburzeń w schizofrenii. Przedstawiono też polskie tłumaczenie kwestionariusza Ego-Psychopathology (Psychopatologia „ja") przeznaczonego do badania tych zaburzeń wraz z omówieniem przeprowadzonych przy jego pomocy badań.

Adres do korespondencji:
Lek. Agnieszka Hochlewicz,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa