1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Czy rzeczywiście nie ma zaburzeń nerwicowych?

JERZY W. ALEKSANDROWICZ1
1. Zakładu Psychoterapii Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 411-416
Słowa kluczowe: nerwice, koncepcje, klasyfikacja

Streszczenie

Autor dyskutuje z dominujących we współczesnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych poglądem poddającym w wątpliwość potrzebę posługiwania się pojęciem nerwicy i wyodrębniania takiej kategorii diagnostycznej. Przedstawia własną koncepcję rozumienia tego pojęcia. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Jerzy W. Aleksandrowicz,
Zakład Psychoterapii Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21,
31-501 Kraków