1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Nerwice- ICD-10 a praktyka psychiatryczna

MARIA M. SIWIAK-KOBAYASHI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 397-402
Słowa kluczowe: nerwice, klasyfikacja, ICD-10

Streszczenie

Autorka dyskutuje kontrowersyjne rozwiązania ICD-10, związane z pozycją i koncepcją zaburzeń nerwicowych. Jednocześnie wprowadza do tematyki innych, poświęconych nerwicom opracowań zamieszczonych w tym zeszycie. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Maria Siwiak-Kobayashi,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa