1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Poglądy na nerwice w ujęciu historycznym

STEFAN LEDER1
1. Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 403-409
Słowa kluczowe: nerwice, koncepcje, historia

Streszczenie

Przedstawiono główne nurty historycznego rozwoju pojmowania nerwic, rozumienia ich przyczyn i proponowanych sposobów postępowania. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Stefan Leder,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa