1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Sprawy organizacyjne

Wybrane zagadnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej – 1997

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, Wanda Langiewicz1, BOŻENA PIETRZYKOWSKA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 489-497
Słowa kluczowe: psychiatryczna opieka zdrowotna, wskaźniki, organizacja

Streszczenie

Referat Konsultanta Krajowego przedstawiający aktualną sytuację epidemiologiczną oraz najważniejsze postanowienia i plany związane z organizacją psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Pużyński,
IPiN, Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa