1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Depresja a niektóre choroby somatyczne

ZYGMUNT CHODOROWSKI1
1. I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 35-40
Słowa kluczowe: depresja, choroby psychosomatyczne, współwystępowanie

Streszczenie

W pracy przedstawiono aktualny przegląd piśmiennictwa dotyczący uwarunkowań współwystępowania i zależności etiopatogenetycznych depresji i niektórych chorób somatycznych.

Adres do korespondencji:
Prof. Zygmunt Chodorowski,
I Klinika Chorób Wewnętrznych AM,
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk