1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Depresje poudarowe

GRZEGORZ KRYCHOWIAK1
1. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 47-50
Słowa kluczowe: depresja, udar mózgu

Streszczenie

Autor dokonuje przeglądu piśmiennictwa dotyczącego występowania depresji po przebytym udarze mózgu. Przedstawiono rozpowszechnienie, etiopatogenezę, obraz kliniczny i problemy związane z leczeniem depresji poudarowej.

Adres do korespondencji:
Dr Grzegorz Krychowiak,
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń