1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Depresje w chorobach somatycznych wieku podeszłego

TADEUSZ PARNOWSKI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 25-33
Słowa kluczowe: depresja, choroby somatyczne, leczenie

Streszczenie

Autor analizuje przyczyny trudności w rozpoznawaniu i różnicowaniu depresji z najczęściej występującymi w wieku podeszłym chorobami somatycznymi. Należy zwrócić uwagę, że także leczenie stosowane w chorobach somatycznych może być przyczyną lub nasilać objawy depresji. W związku z tym istotna jest wiedza o interakcjach pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi i lekami internistycznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Parnowski,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa