1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Główne maski depresji u chorych w wieku podeszłym

ZYGMUNT CHODOROWSKI1
1. I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 41-46
Słowa kluczowe: depresja maskowana, diagnostyka różnicowa, terapia, wiek podeszły

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu wybranych aktualnych zagadnień związanych z diagnostyką i terapią depresji maskowanej u chorych w wieku podeszłym. Szczególną uwagę zwrócono na trudności różnicowo-rozpoznawcze masek depresji.

Adres do korespondencji:
Prof. Zygmunt Chodorowski,
I Klinika Chorób Wewnętrznych AM,
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk