1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Hipotonia poposiłkowa u osób w podeszłym wieku

GRAŻYNA SZABŁOWSKA1, JOLANTA TWARDOWSKA-RAJEWSKA1, JADWIGA WITCZAK1
1. Kliniki Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 89-92
Słowa kluczowe: hipotonia pa posiłkowa, wiek podeszły

Streszczenie

Grupę 28 osób po 60 r.ż. wyłonionych spośród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu i spośród 104-osobowej grupie pensjonariuszy Państwowego Domu Pomocy Społecznej (PDPS) w Poznaniu poddano szczegółowemu badaniu podmiotowemu pod kątem objawów klinicznych hipotonii poposiłkowej oraz współistniejących schorzeń i przyjmowanych leków, badaniu przedmiotowemu dla wyznaczenia BMI i badaniom dodatkowym dla potwierdzenia wstępnego rozpoznania hipotonii poposiłkowej. Pomiarów ciśnienia tętniczego krwi dokonywano u badanych 15 minut przed posiłkiem i co 15 minut po posiłku – do 90 minut w sposób typowy, na tętnicy ramiennej. Stwierdzono, że spadek ciśnienia tętniczego krwi o wymagane 20 mmHg, w czasie najczęściej od 45-90 minut po posiłku wystąpił u 14 osób, tj. 50% wytypowanych z czynnikami ryzyka hipotonii poposiłkowej.

Adres do korespondencji:
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska,
ul. Gosienieckiego 6,
61-407 Poznań