1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Internistyczne przyczyny zaburzeń psychicznych w praktyce geriatrycznej

BOGNA ŻAKOWSKA-WACHELKO1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 51-56
Słowa kluczowe: zaburzenia świadomości w geriatrii, łagodne, niepsychotyczne zaburzenia psychiczne w geriatrii i ich przyczyny

Streszczenie

Odmienność patologii, a zwłaszcza symptomatologii, towarzysząca starczej inwolucji leży u podłoża zaburzeń psychicznych, które występują, jako skutek i jedyny nieraz objaw somatycznych procesów chorobowych u osób w podeszłym wieku. Autorka omawia ich pierwotne i bezpośrednie przyczyny.

Adres do korespondencji:
Dr Bogna Żakowska-Wachelko (adres redakcji)