1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Majaczenie u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych na oddziale kardiologii

KRYSTYNA JAŁYŃSKA-KWIATKOWSKA1, JAROSŁAW ŚWIĄTEK2, PIOTR KOŁODZIEJ2
1. Poradni Zaburzeń Pamięci w Siedlcach
2. Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 97-101
Słowa kluczowe: majaczenie, schorzenia kardiologiczne, wiek podeszły

Streszczenie

Majaczenie w wieku podeszłym jest najczęstszym zespołem jakościowych zaburzeń świadomości. Stanowić może 22-38% przypadków hospitalizowanych starszych pacjentów. W schorzeniach kardiologicznych najczęściej występuje w niewydolności krążenia i zawale mięśnia sercowego.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Jałyńska-Kwiatkowska, Poradnia Zaburzeń Pamięci,
ul. Warszawska l,
08-110 Siedlce