1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Medyczne problemy pacjentów z chorobą nowotworową w wieku podeszłym

ALINA JAREMA1
1. Kliniki Radioterapii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 75-77
Słowa kluczowe: choroby nowotworowe, wiek podeszły

Streszczenie

Pacjenci w podeszłym wieku cierpiący z powodu choroby nowotworowej są w szczególnej trudnej sytuacji. Trudna jest sytuacja psychologiczna związana z rozpoznaniem nowotworu. Badania diagnostyczne i leczenie są bardzo agresywne. Dlatego chorzy w podeszłym wieku wymagają nie tylko specjalnego podejścia, ale też pewnych odmienności postępowania i ustalenia na podstawie badań klinicznych postępowania najbardziej właściwego.

Adres do korespondencji:
Dr Alina Jarema, Klinika Radioterapii P AM,
ul. Strzałowska 7, 71-658 Szczecin