1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Projekt organizacyjny

Ośrodek Psychogeriatryczny w Toruniu

Mieczysław Janiszewski1, JAROSŁAW KOZERA1, JAROSŁAW ŁĄCZKOWSKI1, MARZENA MARYNIAK-WIŚNIEWSKA1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1(6), 115-124
Słowa kluczowe: psychogeriatria, ośrodki psychogeriatryczne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają sytuację wyjściową opieki psychiatrycznej nad osobami w wieku podeszłym, stan obecny oraz projekt docelowy w postaci zintegrowanej formy opieki psychogeriatrycznej w rejonie działania Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (350 tys. mieszkańców).

Adres do korespondencji:
Dr Mieczysław Janiszewski,
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa
Psychiatrycznego,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29,
87-100 Toruń