1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Poradnie dla chorych w wieku podeszłym – nowe struktury w psychiatrii polskiej

TADEUSZ PARNOWSKI1, JAROSŁAW ŁĄCZKOWSKI2, MARZENA MARYNIAK-WIŚNIEWSKA2
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1(6), 107-114
Słowa kluczowe: psychogeriatria, poradnie psychogeriatryczne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają działalność nowej formy lecznictwa otwartego w Polsce na przykładzie poradni psychogeriatrycznych funkcjonujących w dwóch miastach wojewódzkich. Analizują celowość organizowania takich struktur oraz rozważają dalsze implikacje funkcjonowania poradni w sieci lecznictwa dla chorych w wieku podeszłym. Wskazują na istotną rolę leczenia ambulatoryjnego w zwiększaniu efektywności pomocy.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Parnowski,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa