1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Rola gerontologa w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem w podeszłym wieku

JOLANTA TWARDOWSKA-RAJEWSKA1
1. Kliniki Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 13-15
Słowa kluczowe: gerontologia, model opieki zdrowotnej

Streszczenie

Autorka zwraca uwagę na wielorodność czynników patogennych w wieku podeszłym oraz potrzebę wieloaspektowego podejścia leczniczego w gerontologii, z podkreśleniem znaczenia czynników zaburzających stan psychiczny i sytuację społeczną chorego. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska,
ul. Gosienieckiego 6, 61-407 Poznań