1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Skale otępienia i depresji u pacjentów w podeszłym wieku

ADAM NIEZGODA1, JOLANTA TWARDOWSKA-RAJEWSKA2, JOLANTA RAJEWSKA3
1. Kliniki Neurologii AM w Poznaniu
2. Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Człowieka AM w Poznaniu
3. Kliniki Psychiatrii AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6),93-95
Słowa kluczowe: otępienie, depresja, wiek podeszły

Streszczenie

W artykule przedstawiamy wyniki badania objawów otępiennych i depresji u pacjentów w wieku podeszłym (po 65 r.ż.), hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Człowieka AM w Poznaniu z przyczyn internistycznych. Badanie przesiewowe wykonano używając „Geriatrycznej skali depresji" w wersji skróconej oraz skali oceny zdolności poznawczych Folsteinów Mini-Mental State. Porównanie wyników badania przesiewowego ze specjalistycznym badaniem psychiatrycznym wykazało 100% zgodność. Zastosowanie „Geriatrycznej skali depresji" i Mini-Mental Stale jest szybką i miarodajną metodą diagnostyki zaburzeń depresyjnych i otępiennych u pacjentów w podeszłym wieku, hospitalizowanych na oddziałach internistycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Adam Niezgoda,
Klinika Neurologii AM,
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań