1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne w układowych chorobach tkanki łącznej w wieku starszym

ANNA PÓŁTORAK-WASIELEWSKA1
1. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Wielkopolskim
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 63-67
Słowa kluczowe: układowe choroby tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Autorka omawia częstość i charakter charakterystycznych dla wieku podeszłego zaburzeń neurolgicznych i psychicznych w przebiegu układowego tocznia rumieniowatego, reumatoidalnego zapalenia stawów, polimialgii reumatoidalnej oraz zapalenia tętnicy skroniowej. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Anna Półtorak-Wasielewska,
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz Wielkopolski