1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym III WOLP w Toruniu w latach 1994-1996

STANISŁAW IZDEBSKI1, JAROSŁAW ŁĄCZKOWSKI1, MARZENA MARYNIAK-WIŚNIEWSKA1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 79-81
Słowa kluczowe: wiek podeszły, zaburzenia psychiczne, przyczyny hospitalizacji

Streszczenie

Pacjentki w wieku podeszłym stanowiły prawie 20% wszystkich chorych hospitalizowanych w żeńskim oddziale ogólnopsychiatrycznym. Średni czas pobytu chorych w wieku podeszłym był niewiele dłuższy od pobytu pozostałych chorych. Najczęstszym stawianym rozpoznaniem była depresja. U 15% przyczyną hospitalizacji były jakościowe zaburzenia świadomości, które rozwinęły się na podłożu zaburzeń somatycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Izdebski, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego,
ul. Mickiewicza 24/26, 87-100 Toruń