1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii AM w Bydgoszczy w latach 1992-1996

Aleksander Araszkiewicz1, BEATA BIERKOWSKA-JAKÓBCZYK1, MARCIN JAKÓBCZYK2
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Katedry i Zakładu Biologii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 83-88
Słowa kluczowe: wiek podeszły, zaburzenia psychiczne, depresja

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki analizy dokumentacji medycznej pacjentów kliniki psychiatrycznej w wieku podeszłym z uwzględnieniem przyczyn hospitalizacji, związku wystąpienia zaburzeń psychicznych z wiekiem i współwystępowania chorób somatycznych.

Adres do korespondencji:
Prof. Aleksander Araszkiewicz,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kurpińskiego 19,
85-096 Bydgoszcz