1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Badania

Zaburzenia świadomości w chorobach układu pokarmowego u pacjentów geriatrycznych

JOLANTA TWARDOWSKA-RAJEWSKA1, AGNIESZKA SŁOPIEŃ1
1. Kliniki Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1(6), 103-106
Słowa kluczowe: choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia świadomości

Streszczenie

Dokonano retrospektywnej analizy historii chorób 34 pacjentów powyżej 65 r.ż. z zaburzeniami psychicznymi, wyłonionych spośród 1749 hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu w latach 1995-1996, pod kątem występowania, obok podstawowych rozpoznań z zakresu układu pokarmowego, zaburzeń świadomości i zaburzeń psychicznych. Stwierdzono, że przyczyną zaburzeń świadomości była najczęściej ciężka marskość wątroby lub rak tego narządu, nieco rzadziej ostre krwawienie z przewodu pokarmowego z następową niedokrwistością. Wśród przyczyn zaburzeń nastroju, napędu, snu, pamięci i osobowości dominował przewlekły ból, a także choroby nowotworowe. Zaburzenia psychiczne występowały częściej u kobiet, aniżeli u mężczyzn (12: l). Występowanie zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku ze schorzeniami somatycznymi stanowi zły czynnik prognostyczny. Podczas pobytu w Klinice zmarło 12 spośród 34 chorych należących do analizowanej grupy.

Adres do korespondencji:
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska,
ul. Gosienieckiego 6,
61-407 Poznań