1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Kazuistyka

Zastosowanie fluwoksaminy u pacjentów z rozrusznikiem serca

Irena Krupka-Matuszczyk1
1. I Kliniki Psychiatrii Śl.AM w Lublińcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1(6), 125-127
Słowa kluczowe: rozrusznik serca, zespół depresyjny

Streszczenie

W artykule przedstawiono trzy opisy kazuistyczne depresji u chorych ze wszczepionym rozrusznikiem serca, zwracając uwagę na dobre rezultaty leczenia fluwoksaminą.

Adres do korespondencji:
Dr Irena Krupka-Matuszczyk,
I Klinika Psychiatrii Śl. AM,
ul. Grunwaldzka 48,
42-700 Lubliniec