1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Choroba trzewna glutenozależna u pacjentki ze wstępnym rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego

AGAT A BRZOZOWSKA1, CELINA TOMASZEWICZ-LIBUDZIC1
1. Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, suplement 2 (7), 95-98
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, choroba trzewna, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki ze wstępnym rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, u której ostatecznie rozpoznano chorobę trzewną glutenozależną (celiakię). Ze względu na trudności diagnostyczne i terapeutyczne podjęto zagadnienie diagnostyki różnicowej stanów wyniszczenia ze szczególnym uwzględnieniem zespołów złego wchłaniania.

Adres do korespondencji:
Dr Agata Brzozowska,
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM,
ul. Marszałkowska 24,
00-576 Warszawa