1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Objawy konwersyjno-dysocjacyjne w schizofrenii: opis przypadku

ANNA POTOCZEK1
1. Katedry Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 99-103
Słowa kluczowe: schizofrenia, objawy dysocjacyjne, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek pacjenta wielokrotnie hospitalizowanego z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalno-katatonicznej. W trakcie wielu nawrotów psychozy schizofrenicznej obserwowano u niego objawy, które „naśladowały" objawy psychotyczne (katatoniczne), jednak ich wystąpienie ściśle wiązało się z zewnętrzną sytuacją chorego, po zmianie której natychmiast całkowicie ustępowały. Autorka rozważa trudności diagnostyczne i terapeutyczne, jakie stwarza występowanie objawów konwersyjno-dysocjacyjnych przypominających objawy psychotyczne, a także pytania o związek obrazu psychozy schizofrenicznej z nieprawidłowymi mechanizmami obronnymi osobowości.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Potoczek,
Katedra Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21,
31-501 Kraków