1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Problem tożsamości w psychoterapii: opis przypadku

IZABELA FARYNA1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Nerwic w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 13-16
Słowa kluczowe: tożsamość płci, psychoterapia, opis przypadku

Streszczenie

Tekst stanowi próbę opisu i interpretacji przypadku 35-letniego mężczyzny leczonego za pomocą terapii grupowej zorientowanej psychodynamicznie. Hipotezy odnoszą się do faktu zmiany płci przez pacjenta, jak też do czasu i sposobu ujawnienia tegoż w leczeniu. Informacje przytaczane są w taki sposób, by weryfikowały postawione hipotezy.

Adres do korespondencji:
Dr Izabela Faryna,
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Nerwic,
ul. Lenartowicza 14,
31-138 Kraków