1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Przed bitwą, bitwa, krajobraz po bitwie, czas pokoju: analiza 15lat choroby i terapii chorego na schizofrenię

KATARZYNA MUSKAT1, MAŁGORZATA BACIA-OTTO1
1. Ośrodka Leczenia Środowiskowego I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 23-28
Słowa kluczowe: : schizofrenia, terapia, system rodzinny, 15-letnia katamneza, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przebieg 15 lat leczenia pacjenta z zaburzeniami schizofrenicznymi. Autorki zestawiają ważne fakty w życiu chorego, wzajemne relacje między członkami układu rodzinnego oraz rodzaj obserwowanych objawów i podjęte działania terapeutyczne. Starają się wyodrębnić kolejne fazy procesu terapii na tle dynamiki rozwoju sytuacji rodzinnej.

Adres do korespondencji:
Mgr Katarzyna Muskat, Ośrodek Leczenia Środowiskowego,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa