1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Skarga pacjentki w psychozie z kręgu schizofrenicznego: opis przypadku

JÓZEFA STAROSTA-CISEK1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Nerwic Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 7-12
Słowa kluczowe: skarga pacjentki, opis przypadku

Streszczenie

Analizując przypadek pacjentki z zespołem paranoidalnym autorka rozpatruje zjawisko skargi rozumianej, jako całość, która w indywidualny sposób komunikuje temat odczuwanego cierpienia. Zwraca uwagę na treść i funkcję skargi ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu zamiany ról – skarżącej się w oskarżycielkę. Traktując całość ekspresji pacjentki, jako komunikat, za którego pomocą pacjentka porozumiewa się z otoczeniem, autorka zwraca uwagę na interakcyjny charakter objawów i docieka psychodynamicznego mechanizmu ich powstawania.

Adres do korespondencji:
Dr Józefa Starosta-Cisek, Wojewódzki Ośrodek Leczenia Nerwic
Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków