1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u pacjenta z rozpoznaniem osobowości anankastycznej i zespołu obsesyjnokompulsyjnego o szczególnym obrazie: opis przypadku

MACIEJ ŻERDZIŃSKI1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego nr 5 w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 43-49
Słowa kluczowe: zespół obsesyjno-kompulsyjny, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Opisano przypadek 20-letniego mężczyzny z ciężkim zespołem obsesyjno-kompulsyjnym. Późne rozpoczęcie leczenia psychiatrycznego poprzedzone było istotnymi trudnościami diagnostycznymi. Zwracało uwagę niezwykłe spowolnienie ruchowe i pełna rytualizacja wielodniowych sekwencji natręctw. Magicznym czynnościom pacjenta towarzyszyli rodzice, a zwłaszcza matka. Autor podejmował próby wielostronnych interwencji terapeutycznych, poprzedzone rozważeniem hipotez etiopatogenetycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Żerdziński,
II Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego nr 5,
ul. Korczaka 27,
40-338 Katowice