1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Wielokrotne przestępstwa seksualne: opis przypadku

MARIA GORDON1, KRYSTYNA MOŁOJEC1
1. Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 141-146
Słowa kluczowe: przestępstwa seksualne, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Autorki opisują przypadek 63-letniego mężczyzny, który w latach 1952-1996 popełnił ponad 20 przestępstw o charakterze seksualnym i przebywał w zakładach karnych, z niewielkimi przerwami, przez 39 lat. Był on, w związku z zarzucanymi mu czynami karalnymi, wielokrotnie poddawany badaniom sądowo-psychiatrycznym. W opracowaniu zawarto analizę warunków wychowawczo-środowiskowych, w jakich wzrastał badany i jego społecznego zachowania, opis funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej, wyniki badań sądowo-psychiatrycznych i oceny poczytalności.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Gordon,
Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 Warszawa