1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

,,Bezsensowne” motywy zabójstw dokonywanych przez młodzież: opisy dwóch przypadków

Teresa Gordon1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK1, EWA SZABLEWSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 127-134
Słowa kluczowe: motywacje zabójstw, nieletni przestępcy, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono dwa przypadki kilkunastoletnich sprawców zabójstw, które ilustrują narastające zjawisko dokonywania takich czynów bez istotnych lub zrozumiałych dla otoczenia motywów, niebędących jednak motywami psychopatologicznymi. Autorzy analizują źródła tych motywów (np. potrzeba zdobycia niezwykłego doświadczenia lub uznania grupy) i ich związek z osobowością sprawców oraz wpływ szerszych zjawisk społecznych i kulturowych, które mogą szkodliwie wpływać na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Omawiają też trudności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym i psychologicznym tych przypadków.

Adres do korespondencji:
Mgr Teresa Gordon,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków