1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Kilka uwag na temat społecznej odpowiedzialności i postępowania z psychicznie chorymi sprawcami czynów karalnych w Niemczech

BERND DIMMEK1
1. Westfalskiego Centrum Psychiatrii Sądowej w Lippstadt (Niemcy)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 61-66
Słowa kluczowe: Niemcy, ograniczona poczytalność, leczenie i rehabilitacja osób leczonych przymusowo

Streszczenie

Autor zapoznaje czytelnika z podstawowymi zagadnieniami psychiatrii społeczno-sądowej w Niemczech. Artykuł zawiera informacje historyczne, jak i charakterystykę aktualnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących niepoczytalności, jak i poczytalności znacznie ograniczonej. Przedstawia także zasady opiniowania i wykonywania środka zabezpieczającego. Część artykułu jest omówieniem programów postępowania z osobami chorymi naruszającymi porządek prawny i warunków, w jakich odbywa się ich leczenie i rehabilitacja.

Adres do korespondencji:
Bernd Dimmek, Wesifalisches Zentrum fur Forensische Psychiatrie,
Lippstadt, Niemcy