1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Litwa – prawa i obowiązki biegłego psychiatry w procesie karnym

KONSTANTINAS DASKEVIČIUS1, JELENA MARCINKEVIČIENE1
1. Narodowego Ośrodka Psychiatrii i Narkologii Sądowej w Wilnie (Litwa)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 43-47
Słowa kluczowe: Litwa, biegli psychiatrzy

Streszczenie

W załączonej pracy autorzy przedstawiają usytuowanie biegłego psychiatry -eksperta sądowego w „Kodeksie Procesowo-Karnym Litwy". Omawiają szczegóły trybu i zasad powoływania biegłych, rodzaje opinii wydawanych przez psychiatrów, najczęstsze pytania kierowane do biegłych, przypadki i okoliczności wyłączające udział eksperta. W zakończeniu pracy przedstawiają własne przemyślenia i propozycje zmian w litewskim Kodeksie postępowania karnego.

Adres do korespondencji:
Dr Konstantinas Daskeviius,
National Service
of Forensic Psychiatry and Narcology in Lithuania, Parko 15, 2048 Vilnius