1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Niejasne uregulowania prawne dotyczące pacjentów internowanych a prawa pacjentów psychiatrycznych

EWA BIZOŃ1, URSZULA LUDWIKOWSKA1
1. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 91-95
Słowa kluczowe: internowani w szpitalu psychiatrycznym, prawa pacjentów

Streszczenie

Autorki na przykładzie wybranych przypadków zwracają uwagę na niejasne uregulowania prawne dotyczące pacjentów internowanych, które nie zawsze dają się pogodzić z prawami pacjenta psychiatrycznego, zagwarantowanymi w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i zasadami społeczności leczniczej.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Bizoń,
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków