1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne w chorobach afektywnych

ADAM SITMUSIK1, Andrzej Zięba1
1. Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 105-113
Słowa kluczowe: choroby afektywne, reaktywne zespoły depresyjne, poczytalność, wyrażanie woli i testowania, inwalidztwo

Streszczenie

Przestępczość w stanach depresyjnych jest niewielka i specyficzna. Poczytalność zależy od głębokości zmian, od niepoczytalności w stanach psychotycznych i głębokich depresjach, aż do pełnej poczytalności tam, gdzie występuje długotrwała pełna remisja. Podobnie postępujemy w prawie cywilnym. O ile stan depresyjny jest nieznacznie nasilony, możemy przyjąć oświadczenie woli czy sporządzenie testamentu. Każdy jednak przypadek należy oceniać indywidualnie. Również po czynie mogą występować reaktywne zespoły depresyjne. Omówiono też problem inwalidztwa, w większości przypadków zaburzenia depresyjne powodują tylko okresową niezdolność do pracy, znacznie rzadziej niemożność pracy zarobkowej czy też jej znaczne ograniczenie.

Adres do korespondencji:
Prof Adam Szymusik,
Katedra Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21b,
31-501 Kraków