1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Psychiatria wobec praw człowieka

Józef Kocur1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK2, JÓZEF BUKOWSKI1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej WAM w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 9-13
Słowa kluczowe: psychicznie chory, prawa człowieka

Streszczenie

Uchwalenie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego określiło podstawowe ramy i zakres opieki psychiatrycznej w Polsce. Uwzględnia ona także ogólne zasady humanizacji życia i prawa człowieka. W pracy omówiono tło historyczne i prawne przemian w podejściu do chorych psychicznie, z uwzględnieniem aktualnych rekomendacji Rady Europy.

Adres do korespondencji:
Prof Józef Kocur,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Żeligowskiego 7/9,
90-752 Łódź