1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Szczególny przypadek rozpoznawania depresji w opinii sądowo-psychiatrycznej

JANUSZ HEITZMAN1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 119-124
Słowa kluczowe: depresja reaktywna, orzeczenie sądowo-psychiatryczne, opis przypadku

Streszczenie

W przypadku, gdy ofiara szczególnego psychicznego i fizycznego udręczenia zmarła na skutek samobójczej śmierci, biegłemu analizującemu związek między urazem a przeżywaną depresją i popełnionym samobójstwem pozostaje jedynie szczegółowa analiza akt sprawy i formułowanie wniosków na tej podstawie. Opisywany przypadek podejmuje to zagadnienie, a wydana opinia odpowiada na pytanie sądu, czy stan zdrowia psychicznego zmarłej ofiary przemocy mógł być przyczyną reaktywnej depresji, powodującej targnięcie się na własne życie.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Heitzman,
Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21b,
31-501 Kraków