1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Ukraina – miejsce psychiatry sądowego i psychologa w procesie karnym i cywilnym

WŁODZIMIERZ GUCAŁ1, ZORIANA KOSZUŁYŃSKA1
1. Kliniki Psychiatrycznej we Lwowie (Ukraina)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 53-56
Słowa kluczowe: Ukraina, biegły psychiatra, biegły psycholog

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualne problemy biegłego psychiatry sądowego. Poza ogólnym omówieniem rodzaju ekspertyz sądowych w sprawach karnych i cywilnych, zwracają uwagę na obowiązujące na Ukrainie uregulowania prawne. Powołując się na doświadczenie i racje teoretyczne wskazują na potrzebę wprowadzenia do ustawodawstwa na Ukrainie zapisu o znacznie ograniczonej poczytalności. Zapis dotychczasowy, w którym nie ma tego pojęcia, nie pozwala na zróżnicowanie oceny różnych stanów klinicznych w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Gucal,
Klinika Psychiatryczna, Lwów,
Ukraina