1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Ukraina – prawne i socjalne aspekty leczenia przymusowego chorych psychicznie

IRENA WŁOCH1, BOHDAN KUŁYK1, BOHDAN SUWAŁO1, BOHDAN HULCZIJ1, M. TROSTIANA1
1. Kliniki Psychiatrycznej we Lwowie (Ukraina)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 83-84
Słowa kluczowe: leczenie przymusowe, przepisy na Ukrainie

Streszczenie

Artykuł ilustruje warunki, w jakich odbywa się leczenie przymusowe. Na Ukrainie obowiązują przepisy z czasów byłego Związku Radzieckiego. Regulamin zakładu leczniczego ma charakter represyjny. Pobyt w zakładzie wynika z konieczności izolacji osób niebezpiecznych, w celu zapewnienia spokoju społecznego, mniej wagi przywiązuje się do oddziaływań terapeutyczno-leczniczych.

Adres do korespondencji:
Prof Irena Włoch,
Uniwersytet Medyczny,
Lwów (Ukraina)